Novinky

Akademický senát navrhl na děkana FEL na funkční období 2019-2023 prof. Pátu z katedry radioelektroniky

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk