Novinky

Výsledky SYNTH CHALLENGE 2018

Dne 9. ledna 2019 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže SYNTH CHALLENGE 2018. Soutěž je zaměřena na syntézu zvuků a hudebních nástrojů v programovém prostředí MATLAB.

Dne 9. ledna 2019 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže SYNTH CHALLENGE 2018. Soutěž je zaměřena na syntézu zvuků a hudebních nástrojů v programovém prostředí MATLAB.

V letošním ročníku si soutěžící mohli vybrat mezi syntézou pochodu Julia Fučíka "Vjezd gladiátorů" a znělkou ze seriálu "Vraždy v Midsomeru" se sólovým thereminem. V dalším úkolu studenti tvořili libovolné vlastní realizace pomocí různých technik audio syntézy.

První místo získal Jan Melechovský, druhé místo Jan Vimr a třetí Roman Galajda. Čestná uznání obdrželi Kristýna Žáková, Martin Šubert, David Nováček, Vojtěch Kouřil, Ondřej Klimeš a Roman Bubeníček.

Věcné ceny studentům předali proděkan doc. Jakovenko, garant programu EK prof. Zvánovec a Ing. Daněk s dr. Mudrovou z firmy HUMUSOfT. 

Fotografie z akce a ukázky vítězných prací jsou k dispozici zde.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk