Novinky

Kandidáty na děkana FEL jsou: prof. Husák, prof. Jiříček, prof. Páta a prof. Šimák

Na děkana Fakulty elektrotechnické kandidují prof. Husák z kat. mikroelektroniky, prof. Jiříček z kat. fyziky, prof. Páta z kat. radioelektroniky a prof. Šimák z kat. telekomunikační techniky.
Setkání s akademickou obcí proběhne v pátek 11. 1. 2019 ve 13.00 v posluchárně T2:D3-209.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk