Novinky

Prof. Sýkorovi vyšla monografie u Cambridge University Press

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk