Novinky

Vyhlášení výsledků Synth Challenge 2017

Radou programu Elektronika a komunikace, Katedrou teorie obvodů, Českou akustickou společností a firmou HUMUSOFT byly vyhlášeny výsledky soutěže SYNTH CHALLENGE 2017 – syntéza zvuků a hudebních nástrojů v programovém prostředí MATLAB.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk