Novinky

V magazínu AIPPhysicsNews vyšel článek o projektu GAČR řešeném na katedře měření a katedře elektroenergetiky

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk