Novinky

Proběhl seminář BBC microbit

Dne 26.6.2017 na fakultě Elektrotechnické ČVUT v Praze proběhl jednodenní seminář o použití a programování kitu BBC micro:bit. Iniciátorem a garantem semináře byl děkan fakulty, prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. Semináře se účastnili učitelé ze středních  škol, kteří se věnují výuce programování, informatiky i mikroprocesorové techniky. V rámci semináře byl nejdříve představen vlastní kit z hlediska struktury a obvodového řešení. Pak byly prezentovány možnosti jeho grafického programování editorem PXT blocks i programování v C++ s  využitím on line IDE mbed. Následně probíhala praktická cvičení za pomoci připravených vzorových programů, které přítomní  modifikovali. Všichni účastnící rychle zvládli grafické programování a řada z nich řešila i další programy nad rámec semináře.

Na akci bylo též představeno řešení  virtuálního  přístroje  LEO - Little Embedded Oscilloscope  a ukázány možnosti jeho využití při kontrole chování vstupů a výstupů kitu BBC micro:bit a jeho komunikačních rozhraní v reálném čase. Přístroj LEO tak při semináři nahradil osciloskop, generátor, voltmetr i zdroj nastavitelného napětí. To mělo účastníkům ukázat možné a finančně nenáročné řešení laboratorní výuky v oblasti mikropočítačů na středních školách, kde by každý student tak měl k dispozici potřebné přístrojové vybavení.


Seminář a prezentace připravili doc. J. Fischer spolu s čerstvými absolventy kat. měření  Bc. J. Vodseďálkem a Ing. J. Novotným. Další opakování semináře o použití a programování kitu BBC micro:bit pro učitele gymnázií se předpokládá na podzim 2017.


 

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk