Novinky

Naši studenti uspěli v soutěži „Cena Nadace ČEZ“

Dne 27. června 2017 se konalo národní finále 18. ročníku soutěže „Cena Nadace ČEZ“. V letošním 18. ročníku soutěže významně uspěli naši studenti.

Dne 27. června 2017 se konalo národní finále 18. ročníku soutěže „Cena Nadace ČEZ.“ Cena Nadace ČEZ je soutěží o nejlepší vědeckotechnickou práci studentů technických univerzit v České republice. Studentské práce soutěží v šesti oborech: klasická energetika a tepelně energetická zařízení, jaderná energetika a souvislosti, elektrické stroje, přístroje, systémy a pohony, elektrotechnologie a měření, ekonomika provozu energetických zařízení, strategie a řízení energetiky, obnovitelné zdroje energie a životní prostředí.

Odborná porota složená z vysokoškolských učitelů a odborníků z praxe posoudila kvalitu práce, tvůrčí přínos a schopnosti autorů prezentovat své výsledky před odbornou veřejností. Vybrané nejlepší práce byly publikovány ve sborníku. Autoři a autorky těchto prací obdrželi od Nadace ČEZ diplomy a získali finanční příspěvek pro svůj další profesní rozvoj (5 000 – 15 000 Kč).

V letošním 18. ročníku soutěže významně uspěli studenti FEL ČVUT v Praze. Oceněno bylo celkem 11 studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia FEL ČVUT. Studenti z kateder elektrotechnologie, elektroenergetiky a ekonomiky, manažerství a humanitních věd získali tři první místa (Fandi Ghaeth a Ahmad Ibrahim, Tomáš Reichl, Tomáš Felcman). Tři druhá místa získali studenti z kateder fyziky a ekonomiky, manažerství a humanitních věd (Jan Fait, David Hampl, Badma Balzhinimaev). Pět třetích míst získali studenti z kateder fyziky, elektroenergetiky a ekonomiky, manažerství a humanitních věd (Petr Pražák, Daria Miliaieva, Petra Matunová, Kateřina Linhartová, Assylbek Igissenov). 

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk