Novinky

Učitelé, ocenění děkanem za vynikající pedagogický výkon

Děkan tradičně ocenil pedagogy za vynikající pedagogické výsledky. Děkan fakulty ustanovil komisi, která navrhla učitele k ocenění. Komise vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, přihlédla i k faktorům jako je kvalita studijních materiálů a náročnosti pedagoga. Při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni.

Součástí ocenění jmenovaných pedagogů je i finanční odměna.

Cena děkana byla udělena

 • v kategorii přednášející:

  prof. Ing. Sovka Pavel, CSc.
  katedra teorie obvodů
  prof. RNDr. Kulhánek Petr, CSc.
  katedra fyziky
 • v kategorii cvičící:

  doc. Ing. Vítězslav Pankrác, CSc.
  katedra elektromagnetického pole
  Ing. Dostál Matěj
  katedra matematiky
 • v kategorii humanitního předmětu

  Mgr. Procházka Marek
  katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

V tomto semestru byla cena děkana rozšířena o dvě kategorie:

 • za celoživotní přínos k výuce na FEL

  prof. RNDr. Pavel Pták, DrSc.
  katedra matematiky
 • autor studijních materiálů

  doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.
  katedra matematiky

Vyhlášení cen děkana proběhne na jednání grémia vedoucích pracovníků dne 3. května 2017.

prof. Pavel Ripka, děkan

Složení komise:
Doc. J. Jakovenko, proděkan
Doc. I. Jelínek, proděkan
Prof. J. Matas, proděkan
Ing. Michaela Lachmanová, senátorka AS FEL
Lukáš Pavelka, senátor AS FEL

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk