Novinky

Mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Přihlášky od 9. května do 1. září 2017

Děkan v souladu s Podmínkami pro přijetí do bakalářských programů pro akademický rok 2017/2018 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v bakalářských programech:

Termín zahájení přijímání přihlášek 9. 5. 2017
Termín ukončení přijímání přihlášek (poslední možnost přihlášku vyplnit, vytisknout, zaplatit a doručit, případně téhož dne odeslat poštou) 1. 9. 2017
Termín přijímací zkoušky do bakalářského studia 11. 9. 2017
Termín zápisu do studia 1. ročníku BS 14. 9. 2017
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení/nostrifikační doložky, v případě cizinců (kromě Slovenské republiky) také potvrzení o absolvování zkoušky z českého jazyka nejpozději do 14. 9. 2017

Průběh přijímacího řízení je určen Směrnicí děkana (mimo terminy přijímacího řízení z odstavce VII., v tomto mimořádném termínu přijímacího řízení platí výše uvedená data).

Detailní informace k přijímací zkoušce najdete na Směrnici děkana, podrobnosti k zápisu do studia na stránce s pokyny.

V Praze 1. 5. 2017

Projednáno AS FEL 28. 4. 2017.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan

Pozn.: Do mimořádného termínu přijímacího řízení (tzv. 2. kola) je nutné podat novou přihlášku bez ohledu na to, zda již byla na FEL přihláška podána v letošním roce.

Doporučujeme:

Cyklus video přednášek/návodů pro přípravu na přijímacím zkouškám z matematiky

Kurz pro přípravu a opakování k přijímací zkoušce z matematiky, srpen 2017

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk