Novinky

Diskuse s děkanem při předávání motivačního stipendia studentům 1. ročníku

Děkan Fakulty elektrotechnické předal vynikajícím uchazečům o studium v akademickém roce 2016/2017, kteří úspěšně studují v prvním ročníku bakalářského studia, osobní dopisy s blahopřáním k udělení motivačního stipendia.

Děkan Fakulty elektrotechnické předal vynikajícím uchazečům o studium v akademickém roce 2016/2017, kteří úspěšně studují v prvním ročníku bakalářského studia, osobní dopisy s blahopřáním k udělení motivačního stipendia.

Podobně i bude motivační stipendium uděleno vynikajícím uchazečům o studium v roce 2017/2018, kteří splní podmínky pro uděleni tohoto motivačního stipendia a budou úspěšně studovat na fakultě.

Diskuse byla velice bohatá, výbornou zprávou bylo sdělení většiny studentů, že hlavním kritériem pro jejich rozhodnutí pro výběr FEL byla odborná prestiž absolventů FEL a zajímavý obsah studijních programů a oborů.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk