Novinky

Výuka metrologie v programu ATHENS

Ve dnech 14. – 18. 11. 2016 se na katedře měření FEL ČVUT uskutečnil kurz ATHENS CTU01 Metrology of Electrical Quantities, kterého se zúčastnili studenti z École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Paris Tech, Mines Paris Tech, Universidad Politécnica de Madrid, KU Leuven a Varšavské technické university.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk