Novinky

Kurz praktické elektroniky

Pro 31 nově přijatých studentů programu Kybernetika a robotika, kteří dosud neměli praktické zkušenosti s elektrickými obvody, s jejich sestavováním, oživováním a testováním, připravila katedra měření dva kurzy praktické elektroniky pro úplné začátečníky. Během nich se studenti seznámili se základními elektronickými prvky a přístroji a vytvořili (a odnesli) si vlastní jednoduché elektronické zařízení.

Kurz obsahoval přednášky s teoretickým výkladem a cvičení s laboratorními experimenty, které byly orientovány na základy elektroniky.

Každý účastník si na nepájivém kontaktním poli sestavil mikroprocesorem řízený laboratorní přístroj F0-Lab , který má funkci tříkanálového voltmetru, záznamníku dat, impulsního generátoru, velmi jednoduchého tříkanálového digitálního osciloskopu a 6-ti kanálového logického analyzátoru. Prostřednictvím F0-Lab se studenti seznámili nejen s elektronikou, ale i se základními principy funkce přístrojů a jejich použitím.

Posléze budou studenti moci využívat F0-Lab i při své domácí práci a přípravě v souvislosti s výukou a využít jej i pro tvorbu software pro mikroprocesory s jádrem ARM Cortex- M0 s využitím platformy mbed (mbed.org).

Součástky - procesory STM32F042 - věnovala firma STMicroelectronics.

Kurzy se na katedře měření konaly v termínech 12.9. – 16.9.2016 a 19.9. – 23.9.2016.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk