Novinky

Nový studijní program Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika bakalářského studia v kombinované formě akreditován

Děkan Fakulty elektrotechnické vyhlašuje v rámci Mimořádného přijímacího řízení termíny pro přijímání i do nově akreditovaného programu Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika bakalářského studia v kombinované formě.

Nový studijni program se otvírá pouze v kombinované formě. Je určen především pro uchazeče, kteří zamýšlejí studovat při zaměstnání, nebo kterým jiné okolnosti neumožňují každodenní docházku do školy. Struktura programu, výběr předmětů a vyučujících, rozvrh a dostupné studijní pomůcky jsou přizpůsobeny tomu, aby se motivovaný uchazeč mohl převážně učit doma a náročné studium zvládl v standardní době studia (3 roky). Fakulta však umožní sestavení individuálního studijního plánu, který vyhoví i uchazečům s omezenou časovou kapacitou pro studium.

Nová koncepce výuky v kombinované formě na FEL už nekopíruje studijní programy určené pro prezenční výuku. Využívá se zde ve zvýšené míře elektronických studijních pomůcek, individuálních i skupinových konzultací s osobní i se vzdálenou účastí, sebehodnotících testů a domácích úkolů. Fyzická přítomnost studentů se tedy vyžaduje především při laboratorních cvičeních.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk