Novinky

Ing. Lukáš Neumann získal 2. místo v soutěži „Cena Josepha Fouriera“

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk