Novinky

Česká technologická nanodružice VZLUSAT-1 bude snímat kosmickou radiaci

Dne 21. června byla v prostorách Ministerstva dopravy České republiky představena první česká technologická nanodružice VZLUSAT-1. Na její stavbě se podíleli vědci a studenti Fakulty elektrotechnické a Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze společně s odborníky z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ). Zařízení bude mít za úkol experimentálně ověřit na orbitě Země následující technologie miniaturizovaného rentgenového dalekohledu, kompozitních materiálů pro stínění kosmické radiace a zařízení pro měření koncentrace kyslíku v termosféře. Slavnostního programu zúčastnil i rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka.

Nanodružice CubeSat mission VZLUSAT-1 bude v létě 2016 vynesena na oběžnou dráhu do výšky 450 kilometrů v rámci mezinárodní mise QB50 společně s dalšími padesáti zařízeními stejné velikosti. Družice typu CubeSat se používají jako plnohodnotné výzkumné družice ESA a NASA, pro výuku studentů ale i pro komerční účely.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk