Novinky

Naše studentka zvítězila se svým projektem v soutěži Gratias Tibi

Na konci května byly v pražském kině Lucerna vyhlášeny výsledky ceny Gratias Tibi, kterou uděluje společnost Člověk v  tísni. V kategorii středních škol zvítězil projekt Zachraňme tmu!, který vede Pavla Hudcová, studentka programu Elektronika a komunikace Fakulty elektrotechnické.

Pavla Hudcová vede skupinu studentů z Ondřejova, jejichž projekt zachraňme tmu! chce upozornit na problematiku světelného znečištění noční oblohy. To přináší rizika nejen pro lidi, ale také pro živočichy a rostliny. Studenti sesbírali všechny dostupné informace z různých světových výzkumů o dopadech světelného znečištění a vytvořili videa a výukové materiály, které slouží k možnosti informovat veřejnost a děti s touto aktuální problematikou.

Porotu soutěže zaujal projekt Pavly Hudcové natolik, že byl oceněný prvním místem. 

Rozhovor s Pavlou Hudcovou přinesla také Česká televize.

Foto: Josef Rabara

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk