Novinky

V oboru Teorie a systémy řízení vede Fakulta elektrotechnická ČVUT

Podle studie excelentních vědeckých výsledků,  kterou v květnu letošního roku zpracovalo středisko IDEA při CERGE-EI, se FEL umístila na prvním místě v oboru „teorie a systémy řízení“.

Součástí studie jsou i interaktivní tabulky všech oborů RIV a WoS.
Podle nich FEL vede i v v oborech oborech RIV
- Využití počítačů, robotika a její aplikace
- Počítačový hardware a software

a v oborech oborech WoS

- Engineering, Electrical & Electronic
- Automation & Control systems

- Computer Science, Artificial Intelligence
- Computer Science, Cybernetics
- Robotics

Naše postavení v některých oborech  je dominantní. Například v oboru Engineering , Electrical & Electronic jsme v rámci celé České republiky v letech 2009 - 2013 vyprodukovali 41 % článků v prvním kvartilu časopisů dle WoS, v oboru Computer Science, Cybernetics
57 %.

Skvěle jsme se umístili i v hodnocení v rámci 2. pilíře RIV. Z Fakulty elektrotechnické pochází 7 z 11 publikací ČVUT kategorie A. Před ČVUT se v tomto hodnocení ocitla jen Univerzita Karlova, která má před námi notný náskok: celkově 47 publikací v kategorii A, z toho MFF 15 (v oborech informatika a využití počítačů ale jen 3).

Naše úspěšnost v rámci České republiky nás těší, ale chceme se srovnávat i se světem. Podle připravované studie Knihovny ČVUT je např. Didier Henrion mezi 0,07 % a Michael Šebek mezi 0,11 % světových vědců v oboru Automation and Control systems.

O hodnocení informují také Lidové noviny.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk