Novinky

Studenti programu Elektrotechnika, energetika a management navštívili česká energetická díla

Týdenní exkurzi po českých energetických dílech pořádala od 23. května pro studenty programu Elektrotechnika, energetika a management katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd.

Během akce si účastníci mohli prohlédnout hnědouhelný lom ČSA (Severní energetická, a.s.), větrné elektrárny Habartice u Krupky, Elektrárnu Tušimice (ČEZ), rozvodnu elektřiny v Hradci u Kadaně (ČEPS), Plzeňský pivovar Prazdroj, Fotovoltaickou elektrárnu Bušanovice (Korowat), papírenský závod ve Větřní (JIP), vodní elektrárnu Lipno (ČEZ), teplárnu na biomasu v Trhových Svinech (THTS), Jadernou elektrárnu Temelín a Podzemní zásobník zemního plynu Háje u Příbrami (RWE).

Cílem exkurze bylo předvést studentům provoz energetických děl a seznámit je s jejich problematikou přímo v praxi. Týdenní návštěvy elektráren a dalších souvisejících podniků pořádá katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd s dlouholetou tradicí a již nyní je plánován další ročník.

Akce se uskutečnila za finanční podpory ČEPS, a.s. a Elektráren Opatovice, a.s.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk