Novinky

Mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v akademickém roce 2016/2017

(+ nový program Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika)

Přihlášky od 6. května do 2. září 2016

Děkan v souladu s Podmínkami pro přijetí do bakalářských programů pro akademický rok 2016/2017 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v bakalářských programech:

  • Elektrotechnika, energetika a management, prezenční
  • Elektronika a komunikace, prezenční
  • Otevřená informatika, prezenční
  • Otevřené elektronické systémy, prezenční
  • Softwarové inženýrství a technologie, prezenční i kombinované
  • Elektrotechnika, elektronika a komunikační­ technika (EEK), pouze kombinované (přihlášky od 1. 7. 2016)
Termín zahájení přijímání přihlášek6. 5. 2016
Termín ukončení přijímání přihlášek2. 9. 2016
Termín přijímací zkoušky do bakalářského studia8. 9. 2016
Termín zápisu do studia 1. ročníku BS 15. 9. 2016
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení/nostrifikační doložky, v případě cizinců (kromě Slovenské republiky) také potvrzení o absolvování zkoušky z českého jazykanejpozději do 15. 9. 2016

Průběh přijímacího řízení je určen Směrnicí děkana (mimo terminy přijímacího řízení z odstavce V., v tomto mimořádném termínu přijímacího řízení platí výše uvedená data).

Detailní informace k přijímací zkoušce najdete na Směrnici děkana, podrobnosti k zápisu do studia na stránce s pokyny.

V Praze 1. 5. 2016

AS FEL rozšířil podmínky Přijímacího řízení pro EEK dne 16. 6. 2016.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan

Pozn.: Do mimořádného termínu přijímacího řízení (tzv. 2. kola) je nutné podat novou přihlášku bez ohledu na to, zda již byla na FEL přihláška podána v letošním roce.

Cyklus video přednášek/návodů pro přípravu na přijímacím zkouškám z matematiky

Kurz pro přípravu a opakování k přijímací zkoušce z matematiky, srpen 2016

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk