Novinky

Vyhlášení výsledků Olympiády v programování dětí a mládeže Prahy 6 a 17

Dne 22. dubna proběhlo na půdě Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ve spolupráci s pořadatelem, Domem dětí a mládeže Praha 6, slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen účastníkům obvodního kola Olympiády v programování dětí a mládeže Prahy 6 a 17.

Tato soutěž je jednou z nejstarších programátorských soutěží v České republice, v letošním roce probíhá její30. ročník. Stejně jako v loňském roce se toto obvodní kolo konalo ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou, která poskytla prostory pro konání soutěžního dne i ceny pro nejlepší řešitele. Oproti loňskému ročníku se letos ke kategoriím Programovací jazyky žáci a Programovací jazyky mládež podařilo přidat i kategorie Tvorba webu a Aplikační software, které dříve probíhaly na jiných školách Prahy 6. Celkem se soutěže účastnilo téměř 60 účastníků a účastnic napříč základními školami a gymnázii, což je oproti minulému ročníku nárůst o více než 100%. Tento počet rovněž výrazně převyšuje průměr ostatních obvodů, což dále dokládá úspěšnost této spolupráce.

Kromě podpory zájmu o technické vědy, k jejichž rozvíjení je programování v současné době téměř nezbytné, využila fakulta tuto akci i k prezentaci svých studijních programů mezi potenciálními uchazeči o studium. Mezi soutěžícími se totiž nacházeli i studenti posledních ročníků gymnázií. Zájem o celou akci zvýšila i následná krátká exkurze po vybraných laboratořích fakulty.

Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se mezi jinými hosty zúčastnili děkan Fakulty elektrotechnické, prof. Ing. Pavel Ripka, Csc., zástupce Městské Části Praha 6 Mgr. Luděk Soustružník, Ing. Jana Ševcová z Národního institutu pro další vzdělávání, Mgr. Martina Toušková Alešová z Magistrátu hlavního města Prahy, předseda Jednoty školských informatiků Mgr. Petr Naske a ředitel Domu dětí a mládeže Praha 6 Mgr. Petr Ryneš, kteří v úvodu pronesli krátkou řeč, v níž poděkovali účastníkům zejména za jejich zájem věnovat se této oblasti nad rámec svých běžných školních povinností a pogratulovali jim k dosaženým výsledkům.

Doufáme, že soutěžící budou svůj zájem dále rozvíjet a že se s mnohými z nich skutečně na půdě fakulty v budoucnu setkáme, a to nejen jako s účastníky soutěží v programování, ale i jako s úspěšnými studenty naší fakulty.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk