Novinky

Jeff Frolik bude Fulbright-ČVUT chair na FEL ČVUT

Profesor Jeff Frolik získal prestižní pozici Fulbright - CTU Distinguished Chair na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze na 5 měsíců. Jeho pobyt začne v lednu 2017.

V současné době působí profesor Frolik na elektrotechnické fakultě School of Engineering na univerzitě ve Vermontu, kde se zabývá především senzorovými sítěmi a bezdrátovou komunikací. V rámci studijního programů Elektronika a komunikace bude na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze vyučovat předměty zabývající se šířením vln v bezdrátových komunikacích.

K hostování významného vědce se vyjádřil vedoucí katedry elektromagnetického pole prof. Pavel Pechač: „Celý tým naší katedry už se velice těší, až se s prof. Frolikem setkáme. Rádi se necháme inspirovat zahraničními zkušenostmi i přístupem k výuce.“

V rámci programu Fulbright - CTU Distinguished Chair v letošním roce na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze působí prof. Martin Margala z University of Massachusetts v Lowellu. Děkan fakulty, prof. Pavel Ripka, k hostování zahraničních profesorů dodává: „Jsem rád, že i v příštím roce bude fakulta hostit významného odborníka ze zahraničí, který nám může dát zajímavou zpětnou vazbu.“, a dodává:“ Jako nejlepší technická fakulta v České republice nemůžeme spát na vavřínech, ale musíme se poměřovat s nejvýznamnějšími světovými školami. Prof. Frolik bude jedním z klíčových konzultantů projektu přestavby doktorského studijního programu na naší fakultě, který připravujeme do operačního programu Ministerstva školství Výzkum, vývoj a vzdělávání.“

Fulbrightův stipendijní program byl založen v roce 1946. Od té doby se jej zúčastnilo na 300 tisíc studentů, vědců a učitelů. Mezi bývalými účastníky Fulbrightových programů naleznete nositele Nobelových cen, nositele Pulitzerovy ceny, guvernéry a senátory, velvyslance, umělce, soudce, premiéry a hlavy států, významné profesory a vědce. Každý rok se uděluje přibližně 8 000 stipendií. V rámci základního programu pro vědce a vysokoškolské učitele je každý rok z USA vysláno 800 pracovníků do 130 zemí. Nejprestižnějším oceněním je právě Distinguished Chair, kterých se každoročně uděluje jen 40, z toho 4 do České republiky. Partnery programu jsou Karlova Univerzita, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého a ČVUT v Praze. Tento program je financován vládami České republiky, USA a hostitelskou institucí.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk