Novinky

Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s „Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze“ pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu P2612 Elektrotechnika a informatika vyhlásil děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení akademického roku 2015/2016 pro další zájemce o doktorské studium ve studijním oboru

Elektroenergetika

Vypsaná rámcová témata disertačních prací uvedeného studijního oboru jsou na http://www.fel.cvut.cz/cz/education/phd/phdtopics.html. Předpokládané zahájení studia od 1. 3. 2016.

Výběrové řízení se bude konat v týdnu od 15. února 2016 v místnosti T2:B3-355 na katedře elektroenergetiky FEL ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

Přihlášky je možné podávat do 8. 2. 2016 na oddělení pro vědu a výzkum nebo do podatelny FEL ČVUT v Praze, Technická 2, 160 00 Praha 6.

V Praze 14. 1. 2016

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk