Novinky

Dohoda o spolupráci mezi Mezinárodní telekomunikační unií a ČVUT

Rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka a ředitel úřadu pro rozvoj telekomunikací Mezinárodní telekomunikační unie (ITU-D) Brahima Sanou podepsali dne 9. prosince 2015 dohodu o spolupráci mezi ČVUT a ITU ohledně podpory budování kapacit v oblasti lidských zdrojů, na jejímž základě ČVUT posílí participaci v tréninkovém programu zaměřeného na management rádiového spektra.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk