Novinky

Setkání zástupců akademické obce ke strategii ČVUT

Rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka zve zástupce akademické obce na slavnostní shromáždění ke Strategii ČVUT.
Akce se uskuteční 19. listopadu od 9.00 hodin v Betlémské kapli.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk