Novinky

Návštěva studentů Střední průmyslové školy sdělovací techniky

Ve dnech 26. a 27. 10. se uskutečnila v Laboratoři pro vývoj a realizaci při katedře telekomunikační techniky návštěva studentů Střední průmyslové školy sdělovací techniky:

V pondělí 26. 10. 2015 to byl 3. ročník technického lycea, v úterý 27. 10. 2015 pak 2. ročník GST ( globální síťové technologie).

Do laboratoře přišly celkem tři skupiny studentů spolu s jejich pedagogy.

Cílem prohlídky bylo prezentovat vývojové a realizační technologie ČVUT pro budoucí studenty, představit jim možnosti, které jim studium FEL přináší.

Zájem studentů byl nad očekávání velký, v celém rozsahu technologií laboratoře. Po úvodním slovu vedoucího laboratoře Ing. Tichého jim byla představen technologická část laboratoře, tedy technologie pro osazování DPS, pájení v parách, opravná stanice, mytí desek včetně podrobného výkladu, který zajistil na velmi vysoké úrovni Ing. Karel Dušek, Ph.D., vedoucí katedry elektrotechnologií.

V diagnostické části laboratoře byl největší zájem o RTG stanici. Tu velmi precizně prezentoval Ing. Petr Ježdík, Ph.D. Nicméně nad rámec diagnostických metod, založených na RTG stanici, byli studenti seznámeni i s jednotkou automatické optické inspekce.

Počáteční rozpačitosti studentů se rozvinula zajímavá diskuze na téma možností laboratoře a také na možnou spolupráci studentů s laboratoří v případě, že se stanou studenty ČVUT FEL.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk