Novinky

Konference Neuroregeneration

Konference Neuroregeneration

Ve dnech 23. a 24. října 2015 se v Orlandu, Florida (USA) uskutečnila konference "Neuroregeneration Conference", na které měla Laboratoř pro vývoj a realizaci tu čest účastnit se. Účast LVR byla na pozvání Prof. MUDr. Michala Molnára, který se již léta věnuje metodám léčení dosud neléčitelných neurologických chorob metodou transplantace kmenových buněk. Dr. Molnár dosáhl svojí metodou publikované výsledky. Jediným jeho omezením je malý dosah na potenciální pacienty.

Dr. Molnár se před časem obrátil na Katedru telekomunikační techniky s požadavkem na výrobu zařízení a SW aplikace, která by mu umožnila diagnostikovat příznaky onemocnění u potenciálních pacientů prostřednictvím spolupracujících lékařů. Jeho základním požadavkem bylo získat unifikovaná data. Tedy kromě anamnézy i videozáznamy s vysokým rozlišením v následujících formách:

  • Otočení sedící postavy.
  • Otočení stojící postavy.
  • Chůze postavy s otevřenýma očima.
  • Chůze postavy se zavřenýma očima.

Takto získaná data, včetně anamnézy, budou ve strukturované formě ukládána na server. Přihlášením k serveru pak může Dr. Molnár data analyzovat a indikovat příznaky možného onemocnění a doporučit pacienta k další léčbě.

LVR prezentovala na konferenci ve výstavním centru prototyp tohoto zařízení a jeho funkcionality na funkčním modelu. Více o produktu je možné získat na stránkách http://test.schedek.com/rmcn/, kde jsou všechny dostupné informace k produktu.

Výsledkem účasti VR na konferenci byla rozšířená spolupráce s týmem Dr. Molnára. Předpokládá se, že první funkční zařízení bude hotovo a předáno do používání koncem roku 2015.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk