Novinky

Ohlédnutí za konferencí ACM RACS'15 pořádané na FEL

Ohlédnutí za konferencí ACM RACS'15 pořádané na FEL

FEL, ČVUT v Praze hostil 9-11. října 2015 konferenci ACM RACS'15. Této konference o adaptivních a konvergentních systémech se účastnilo přes 100 vědců z 16 zemí světa. Bylo na ní přijato 75 článků a 22 posterů z celkového počtu 309 zaslaných článků.

Procentuálně měla konference sice jen 24% "acceptance rate", ale úspěchem je 9 přijatých publikací doktorských studentů z ČVUT. Za nevýznamnější účastníky lze považovat Prof. Vahid Tarokha z Harvardu s příspěvkem na téma "Cognitive Radio Networks", předsedu IEEE pro Kanadu Prof. Amir Aghdama nebo předsedu ACM SIGAPP Prof. Sung. Y. Shina ze South Dakota State University.

FEL jako hostitel připravil účastníkům pestrý společenský program. Dá se očekávat, že účastníky osloví jako budoucí partner ve vědeckých projektech, pozve vybrané na výměnný pobyt, přednášky a jiné. Od organizátora konference obdrželi čtyři členové fakulty ocenění “The Outstanding Service Award” za výbornou přípravu aprůběh celé konference. Jmenovitě (dle abecedy) Ing. Tomáš Černý, Božena Mannová, PhD, doc. Karel Richta and Prof. Pavel Slavík. 

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk