Novinky

Stříbrná pamětní medaile Senátu pro prof. Vejražku

U příležitosti Dne české státnosti udělil dne 25. září předseda Senátu Milan Štěch sedmnácti osobnostem z oblasti vědy, kultury a veřejného života Stříbrnou pamětní medailí Senátu. Mezi oceněnými byl i prof. František Vejražka z katedry radioelektroniky Fakulty elektortechnické.

Prof. Ing. František Vejražka, CSc.  působí na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Dvanáct let vedl katedru, dva roky byl proděkanem fakulty a devět let prorektorem ČVUT.

Odborně se věnuje rádiové navigaci. Jeho výsledky našly před časem praktické uplatnění v doporučení pro vybavení letadel ČSA, které umožnilo bezproblémově provádět transatlantické lety.

Nejdelší etapu svého života věnoval prof. Vejražka výzkumu, konstrukci a aplikacím družicových navigačních systémů, jakými jsou americký GPS, ruský GLONASS a evropské Galileo. Významně přispěl k jejich praktickému využívání v řadě oborů našeho národního hospodářství. Měl významný podíl na zavedení systému GPS do armády České republiky, přispěl k jeho nasazení českými jednotkami SFOR v bývalé Jugoslávii. Vede stočlenný tým pracující na projektu zlepšení družicové navigace v nepříznivých podmínkách.

Své odborné kvality osvědčil i mezinárodně. Vedl českou účast na projektu přijímače družicové navigace Galileo řešeném italskou firmou Laben. Aktivně se podílel na jednání OSN ve Vídni o sblížení systémů GPS a Galileo. Byl zvolen Fellow Královského institutu navigace v Londýně. Je místopředsedou pro Evropu výboru CGSIC-IISC (Civil GPS System Information Committee – International Interface Sub-Committee) při Ministerstvu dopravy USA. Působí také v redakčních radách odborných časopisů GPS World a Inside GNSS vydávaných ve Spojených státech. Přednesl řadu odborných příspěvků na zahraničních konferencích, mnoha konferencím předsedal. Jeho vystoupení byla oceněna, např. plaketou GPS Summit na konferenci ve Spojených státech, cenou za nejlepší konferenční příspěvek ve Gdyni, plaketou za přednášku v Hong Kongu. Významné je jeho jmenování členem poradního výboru MEAG Evropské komise v Bruselu a jmenování členem komise Galileo Scientific Advisory Committee při Evropské kosmické agentuře v Paříži.

Má vynikající a oceňované pedagogické výsledky; obětavě předává své znalosti a výsledky studentům a spolupracovníkům.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk