Novinky

Dny bez aut s Fakultou elektrotechnickou

Prezentaci vědy a techniky z ČVUT si budou moci prohlédnout návštěvníci akce Dny bez aut na Dejvické. Ta bude probíhat v rámci Evropského týdne mobility ve dnech 21. a 22. září, vždy od 9.00 do 18.00 hodin.

Motto letošního ročníku Evropského týdne mobility je Choose, Change, Combine, tedy vyber, změň, kombinuj. Organizátoři chtějí ukázat veřejnosti, že kombinace dopravních prostředků pro přesuny po městě se opravdu vyplatí, a to jak z pohledu komfortu, času nebo ceny pro uživatele, tak pro město. Po oba dva dny bude ČVUT návštěvníkům všech věkových kategorií prezentovat zajímavý program v interaktivní expozici, ve které Fakulta elektrotechnická představí aplikaci Cykloplánovač, Navigační centrum II. generace pro nevidomé a vozy s elektrickými pohony.

Akce Dny bez aut na Dejvické je cílena na žáky základní i středních škol a a na širokou veřejnost. Účastníci se seznámí s alternativní formou cestování Prahou a navíc si budou moci vyzkoušet všechny možné dopravní atrakce. Ty kromě ČVUT představí ROPID, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Městská policie, Zažít město jinak a mnoho dalších účastníků. Patronaci převzal Magistrát hlavního města Prahy.

Více informací najdete na: etm2015.praha.eu

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk