Novinky

Tým katedry měření uspěl v soutěži Texas Instruments Innovation Challenge (TIIC)

Projekt AMRMAG, jehož řešiteli jsou členové katedry měření Viktor Fúra a Vojtěch Petrucha, získal ocenění ve studentské soutěži Texas Instruments Innovation Challenge (TIIC) - Evropa Design Contest.

Společnost Texas Instruments patří mezi největší světové producenty analogových a digitálních elektronických součástek. Innovation Challenge je jednou z aktivit TI zaměřených na podporu univerzitních studentů. Studenti řeší libovolný projekt (bastlí, navrhují desky plošných spojů, programují a měří), podmínkou je použití alespoň tří integrovaných obvodů vyráběných firmou Texas Instruments v daném projektu. Výsledky svého projektu studenti shrnou v závěrečné zprávě, kterou hodnotí experti z TI. Studenti při řešení projektu získají spoustu zkušeností, mohou zdarma získat vývojové kity od TI a také zajímavé finanční odměny.

Projekt AMR magnetometru (AMRMAG) byl řešen v laboratoři MAGLAB na katedře měření, Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Zapadá do širšího rámce dlouhodobého vývoje magnetických senzorů, magnetometrů a jejich aplikací. Konkrétní aplikací pro vyvíjený přístroj může být například referenční měření gradientu magnetického pole za účelem detekce automobilů.

Bc. Viktor Fúra, student na katedře měření, na projektu pracoval v rámci řešení své diplomové práce. Ta zahrnuje vše od počátečního návrhu koncepce magnetometru, mechaniky, elektronického zapojení, desek plošných spojů, firmware pro řídící mikroprocesor až po měření ověřující funkčnost zařízení.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk