Novinky

Antonín Novák z katedry řídicí techniky získal prestižní ocenění UPE Scholarship Award

Stipendium organizace Upsilon Pi Epsilon získal absolvent programu Otevřená informatika Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze Ing. Antonín Novák. Ocenění získává ročně pouze třicet studentů z celého světa.

Prestižní cenu uděluje organizace Upsilon Pi Epsilon Honor Society jako ocenění dosavadní práce, studijních i mimoškolských aktivit. Ing. Novák se na Fakultě elektrotechnické ČVUT dlouhodobě zabývá výzkumem v kombinatorické optimalizaci, jmenovitě mixed-critical scheduling ve skupině Průmyslové Informatiky na katedře řídicí techniky. Problém rozvrhování řeší otázku sestavení rozvrhu, kdy vykonávat požadované úlohy tak, abychom splnili všechny omezující podmínky a zároveň maximalizovali účelovou funkci. Pokud uvažujeme problém s tzv. smíšenými úrovněmi kritičnosti, tak bereme v úvahu, že během vykonávání spočítaného rozvrhu se může doba zpracování úlohy s jistou pravděpodobností prodloužit. Pokud se takto protáhne zpracování úlohy s vysokou prioritou, tak může dojít k tomu, že následující úloha s menší prioritou nebude vykonána. Tento problém má uplatnění například v automobilovém průmyslu, kdy typicky rozvrhujeme zprávy z řídících jednotek a ovládání na komunikační sběrnici.

Mimo dalších činností vykonává také funkci ředitele UPE Czech Alpha Chapter, která byla na fakultě založena v lednu 2013.

Organizace UPE sdružuje výzkumníky a nejlepší studenty v oboru počítačových a informačních technologií. Uskupení je mimo jiné členem (ACHS), a má také podporu profesních organizací ACM i IEEE, dále pak i ACM-ICPC.

Seznam všech stipendistů pro rok 2015 můžete nalézt zde

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk