Novinky

Změny ve Studijním a zkušebním řádu ČVUT

S doc. Ing. Josefem Jettmarem, CSc., prorektorem pro studium a studijní záležitosti ČVUT o změnách ve Studijním a zkušebním řádu ČVUT živě 21. 9. 2015.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk