Novinky

I takové studenty máme na Katedře měření

Jakub Štol je studentem 1. ročníku magisterského programu Kybernetika a robotika, kde se věnuje oboru Letecké a kosmické systémy. V rámci výuky předmětu Projekt v týmu jsem se měl možnost s ním poprvé seznámit. Pracoval společně s dalšími čtyřmi studenty na vývoji vodní rakety. Musím říci, že celý tento tým byl velmi šikovný a dobře motivovaný něco dokázat. Jejich projekt vycházel z iniciativy podpořené interním grantem ČVUT SGS15/162/OHK3/2T/13. Výsledky jejich snažení by měly být ještě letos prakticky ověřeny.

V rámci letních aktivit jezdí Jakub jako praktikant na tábor, na kterém nechyběl ani letos. Tábor je tradičně orientován na rozšiřování znalostí a dovedností mladých lidí, přičemž Katedra měření v tomto roce podpořila Jakuba zapůjčením základního technického vybavení pro rozšiřování znalostí mládeže v oblasti elektrotechniky a informatiky. Jakub pro studenty připravil 4 dvouhodinové přednášky, na kterých byly, mimo jiné, vysvětleny základy počítání v binární soustavě a převody mezi soustavami, vztah mezi napětím a proudem, Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony, zapojení LED diody, základy použití osciloskopu a zdrojů s proudovým omezením. Na přednášky navazovalo praktické cvičení zapojování jednoduchých obvodů s LED a tlačítky, logickými obvody a obvodem pro sčítání 5 bitového čísla. Vše fungovalo bezchybně, a proto je třeba poděkovat Jakubovi za šíření jeho znalostí získaných na Fakultě elektrotechnické ČVUT mezi žáky základních škol. Rovněž bych chtěl poděkovat i účastníkům tábora a popřát jim, aby jim jejich zájem o techniku vydržel i nadále. A co na závěr? Přál bych si, aby mladých nadšenců v oblastech elektrotechniky a informatiky bylo co nejvíce a abychom my na ČVUT měli více aktivních a šikovných studentů.

Autor: doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk