Novinky

Magnetické senzory na FEL: Mattia Butta z katedry měření FEL v Českém rozhlase (od 14.48)

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk