Novinky

Katedra fyziky se prezentovala na přírodovědné konferenci Gymnázia Rakovník

Třetí ročník přírodovědné konference pořádalo na konci června Gymnázium Rakovník. Nosným tématem akce bylo představit mladým lidem přírodní vědy trochu jinak, a to za vydatné pomoci vědeckých pracovníků Katedry fyziky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Studenti si mohli vyslechnout přednášku Vítězslava Kříhy na téma Plazmová medicína, prof. Petr Kulhánek si pro Rakovník zvolil téma Higgs aneb příběh výběrčího daní. V experimentálním blocích předvedli Martin Žáček Hrátky s kapalným dusíkem a Miroslav Horký a Vojtěch Delong matematický model Sluneční plachetnice.

Reportáž a fotogalerii z přírodovědné konference naleznete na stránkách Rakovnického deníku.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk