Novinky

Mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Přihlášky od 1. 7. do 31. 8. 2015

Pozn.: Do mimořádného kola přijímacího řízení je nutné podat novou přihlášku bez ohledu na to, zda již byla na FEL někdy přihláška podána (podle postupu v bodě III. Směrnice děkana).

Děkan v souladu s Podmínkami pro přijetí do bakalářských programů pro akademický rok 2015/2016 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v bakalářských programech:

Termín zahájení přijímání přihlášek1. 7. 2015
Termín ukončení přijímání přihlášek31. 8. 2015
Termín přijímací zkoušky do bakalářského studia 7. 9. 2015
Termín zápisu do studia 1. ročníku BS 18. 9. 2015
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději do 18. 9. 2015

Průběh přijímacího řízení je určen Směrnicí děkana (mimo terminy přijímacího řízení z odstavce V., v tomto přijímacím řízení platí termíny uvedené v tabulce výše).

Detailní informace k přijímací zkoušce najdete na Směrnici děkana, podrobnosti k zápisu do studia na stránce s pokyny.

V Praze 2. 6. 2015

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan

Kurz pro přípravu a opakování k přijímací zkoušce z matematiky

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk