Novinky

Odborníci z oblasti rentgenového výzkumu vesmíru se setkali na mezinárodní konferenci IBWS

Dvanáctý z řady úspěšných workshopů věnovaných astrofyzice vysokých energií, souvisejícím kosmickým a pozemním experimentům a pozorováním robotickými dalekohledy, se uskutečnil pod patronací rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky v Karlových Varech od 20. do 24. dubna 2015. IBWS (INTEGRAL/BART Workshop) je pracovní setkání odborníků, především z oblasti rentgenového výzkumu vesmíru s pomocí družic pozorujících v gama a rentgenovém oboru a návazných pozemních robotických dalekohledů.

Na programu konference, do které bylo přihlášeno 39 přednášek a 7 posterů, zazněly referáty z oblasti družicové vysokoenergetické astrofyziky, výzkumu gama záblesků i o využití robotických dalekohledů a přípravu dalších kosmických misí a experimentů. Těžištěm setkání pak byla příprava malých družic, tzv. piko a cubesatelitů.

Velká část setkání se zaměřila také na rentgenové záření, které neprochází zemskou atmosférou a lze ho sledovat jen z kosmických družic. Rozšíření pozorovacího okna do vesmíru o rentgenový obor spektra přineslo v minulosti zcela klíčové poznatky o dějích ve vesmíru, a to zejména těch, kde je hmota v extrémních podmínkách. Intenzivní rentgenové záření produkují zejména systémy, v nichž proudí hmota na neutronovou hvězdu, černou díru nebo na bílého trpaslíka. Ve vzdáleném vesmíru (v jiných galaxiích) pak jde často o objekty, v nichž právě probíhá tzv. gama záblesk (tedy probíhá zvláštní druh supernovy, případně kolize dvou kompaktních objektů). Dalším druhem zdrojů rentgenového záření jsou aktivní galaktická jádra.

S rozvojem techniky dnes odborníci dokáží zhotovit nový rentgenový satelit, který by výrazně pomohl ve studiu vesmíru v tomto oboru elektromagnetického spektra. Stavba velkého vesmírného rentgenového dalekohledu je technologicky náročný úkol, vyžadující spolupráci odborníků z různých oborů v široké mezinárodní spolupráci. Vývoj rentgenové kosmické optiky má v České republice dlouhou tradici a čeští vědci v tomto oboru dosáhli mezinárodně uznávaných výsledků. První český astronomický rentgenový objektiv byl vyroben v roce 1970 – šlo o optiku o průměru 50 mm k zobrazení Slunce v rentgenovém záření z paluby výškové rakety Vertikal. Současná experimentální rentgenová astronomie však čelí deficitu finančních prostředků a z toho odvozeným nedostatkem budoucích velkých družic. Právě proto představují malé družice, na něž byla zaměřena celá jedna jednodenní sekce.

Na konferenci zazněly referáty předních světových kapacit oboru, profesorů J. Wilmse a K. Schillinga z Německa, G. Bisnovatého-Kogana z Ruska a F. Giovannelliho z Itálie. Prof. Wilms se zaměřil na připravovanou družici ESA ATHENA, prof. Schilling na aplikaci malých družic, prof. Bisnovatyj-Kogan na magnetary, a prof. Giovannnelli na rentgenové pulzary.

V rámci dne malých družic, který se konal v pátek 24. dubna, byly představeny i aktuální projekty malých družic v ČR, a to VZLUSAT a experiment Plzeňské technické univerzity, a návrh a studie malé družice s rentgenovým monitorem NANOX vzniklé na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Představitel odboru kosmických systémů MD ČR M. Kaděra představil kosmické aktivity ČR a doc. R. Hudec návrhy družic ESA s uvažovanou českou účastí. Aktivní referáty přednesou rovněž 3 postdoktorandi Fakulty elektrotechnické ČVUT podpoření z projektu EU.

Na organizování IBWS - INTEGRAL/BART Workshop se každoročně podílí České vysoké učení technické v Praze, Skupina astrofyziky vysokých energií Stelárního oddělení Astronomického ústavu AV ČR, Hvězdárna Astronomického ústavu  Friedrich - Alexander Universität Erlangen - Nürnberg v Bambergu (Německo), Univerzita Würzburg (Německo) a Hvězdárna Karlovy Vary.

Podrobnosti o konferenci naleznete na stránce http://www.ibws.cz

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk