Novinky

Rozsvícení skleněné plastiky Mariana Karla

Skleněná plastika tvoří již několik měsíců vizuální dominantu areálu fakulty. Koncem příštího týdne získá svou konečnou „světelnou“ podobu. Slavnostní odhalení a rozsvícení sochy proběhne ve čtvrtek 26. března od 19.15 hodin.

Skleněná plastika, kterou mezinárodně uznávaný výtvarník prof. Marián Karel dlouhodobě zapůjčil k instalaci před budovu Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze v Technické ulici, tvoří již několik měsíců vizuální dominantu areálu fakulty. Koncem příštího týdne získá svou konečnou „světelnou“ podobu. Slavnostní odhalení a rozsvícení sochy proběhne ve čtvrtek 26. března od 19.15 hodin.

Světlo generované externím zdrojem dotváří v pokovené skleněné desce další prostor a spolu s reflexí okolního prostředí a žulového kamene tvoří hyperstrukturální vizuální děj, hmotu, která se v průběhu dne mění. Součástí odhalení plastiky bude  světelná performance s hudební kompozicí od Adama Sporky. Mediální obsah a laserová projekce je realizován ve spolupráci s Institutem intermedií FEL ČVUT a ÚPD FAČVUT (Ing. Roman Berka, Ph.D.,Ing. Jakub Hybler a MgA. Josef Šafařík, PhD.). Stálé nasvícení sochy bude instalováno až po dokončení rekonstrukce pláště budovy v průběhu roku 2015.

Skleněná socha volně navazuje na plastiku Pyramida, která byla poprvé prezentována na autorově výstavě Průniky v prostorách Musea Kampa. Historik umění Josef Vomáčka na závěr recenze k výstavě před třemi lety napsal: „Průniky jsou ukázkou kurátorského mistrovství, místem, kde je možné vidět možná nejzajímavějšího skláře české současnosti. Buďme Muzeu Kampa za tuto možnost vděčni, doufejme pak, že se řada Karlových děl dostane i tam, kde jim to opravdu sluší – do volného městského prostoru, kde mají sílu na to, aby zdobily naprosto současnou řečí místa, kde žijeme nebo, možná v této rozhárané době, kde bychom chtěli žít.“ Karlova instalace v Technické ulici v Dejvicích oprýskanou a lešením obehnanou budovu Elektrotechnické fakulty nezdobí, nýbrž s ní rozmlouvá a v tichém zrcadlení vytváří koláže z odrazů každodennosti.

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Pavel Ripka k instalaci skulptury říká: „Těší nás, že jsme mohli využít prostor před fakultou k instalaci díla prof. Karla. Socha bude pomyslným pojítkem dvou součástí ČVUT – Fakulty elektrotechnické a Fakulty architektury. Právě v takovém prolínání do značné míry odlišných světů a v jejich vzájemné spolupráci spatřuji nadějnou budoucnost celé naší univerzity. Našim studentům i zaměstnancům bude každý den připomínat, že nejen technikou živ je člověk.“

O autorovi

Prof. Marian Karel v současné době působí jako vedoucí Ústavu průmyslového designu Fakulty architektury ČVUT v Praze.  Je jedním z nejznámějších současných českých výtvarníků. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha českých a zahraničních výtvarných sbírkách (Galerie hlavního města Prahy, Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně,  Musée des arts décoratifs, Palais de Louvre v Paříži, The National Museum of Modern Art v Tokiu, The Corning Museum of Glass,  Glasmuseum Hentrich im Kunstmuseum Ehrendorf v Düsseldorfu a mnoho dalších). Více informací o autorovi a jeho tvorbě naleznete na http://www.mariankarel.cz/.

Atelier Karel (Marian Karel a Josef Šafařík) spolupracuje s Fakultou elektrotechnickou  a jejími studenty zejména prostřednictvím Institutu Intermédií, ve kterém momentálně připravuje světelné instalace pro fasádu budovy a chodby halových laboratoří.


Video

Audio

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk