Novinky

Certifikáty za úspěšnou realizaci projektů z programu Leonardo da Vinci

Dům zahraniční spolupráce/Národní agentura pro evropské vzdělávací programy udělila ČVUT v Praze, Fakultě elektrotechnické dva certifikáty za úspěšnou realizaci projektů z programu Leonardo da Vinci.

Dům zahraniční spolupráce/Národní agentura pro evropské vzdělávací programy udělila ČVUT v Praze, Fakultě elektrotechnické dva certifikáty za úspěšnou realizaci projektů z programu Leonardo da Vinci:

  • E-Learning for Acquiring New Types of Skills – Continued (ELefANTC)
  • Internationalisation of Electronic Communications Training (IntEleCT)

Řešitelem projektů byli pracovníci katedry telekomunikační techniky.

V rámci projektu vznikla řada studijních materiálů z oblasti telematiky, průmyslové automatizace a ICT.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk