Novinky

Nejvyšší příjem v IT a elektro oborech mají naši absolventi

Dle hodnocení Lidových novin ze 17. února 2015 (Uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce, str. 13) mají absolventi FEL ve skupině fakult „informatické a elektrotechnické“ nejvyšší hrubý měsíční příjem:

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze47 444 Kč
Fakulta informatiky MU47 233 Kč
Fakulta informačních technologií VUT v Brně46 499 Kč
Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze44 980 Kč
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně  35 906 Kč
Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni33 953 Kč
Fakulta elektritechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava33 700 Kč
Fakulta elektritechniky a informatiky Univerzity Pardubice31 830 Kč
Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně31 808 Kč

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk