Novinky

Úspěch při udílení Cen Siemens

Cenu Siemens dnes získala Ing. Naděje Havlíčková za diplomovou práci Řízení modelu kardiovaskulárního systému pomocí LabVIEW (vedoucí Ing. Jan Havlík, Ph.D.). Naděje Havlíčková vystudovala obor Biomedicínské inženýrství.

Za disertační práci cenu získal Ing. Miloslav Čapek, Ph.D. z katedry elektromagnetického pole s prací Modal Analysis and Optimization of Radiating Planar Structures pod vedením doc. Ing. Pavla Hazdry, Ph.D.

Miloslav Čapek i Naděje Havlíčková již byli oceněni i Cenou děkana a práce Ing. Havlíčkové získala i cenu Nadace Preciosa.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk