Novinky

CfP: MISTA 2015 (Multidisciplinary International Scheduling Conference: Theory & Applications)

FEL bude spolupořádat konferenci MISTA 2015 - významnou konferenci v oblasti operačního výzkumu. Za českou stranu jsou spolupředsedové konferenčního výboru P. Šůcha a Z. Hanzálek.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk