Kariéra

Odborný asistent/asistentka, docent/docentka pro katedru počítačů – oblast databázových systémů/SS

Pracoviště Katedra matematiky
Platí do 26. 10. 2022

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – lektora/lektorky pro katedru počítačů – oblast programování a softwarových systémů - 1 místo

Kvalifikační předpoklady

  • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v relevantním oboru (softwarové systémy, počítačové vědy informatika, softwarové inženýrství, aplikovaná matematika aj.)
  • teoretická i praktická znalost a zkušenost s vývojem software v programovacích jazycích Java, C apod.
  • zájem o pedagogickou práci
  • znalost AJ.

Očekávání

Od uchazeče se očekává aktivní pedagogická činnost v oblasti softwarových systémů a programování, zejména příprava a vedení cvičení, vedení studentských prací, případně další činnosti související s výukou, jako je příprava výukových a zkušebních materiálů.

Přihlášky

  • Předpokládaný nástup dle dohody
  • Přihlášky do 13. 1. 2022 včetně

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi je nutno doručit do 13. 1. 2022 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na email: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

Za stránku zodpovídá: Ing. Kateřina Dřímalová