Kariéra

Odborný asistent/asistentka pro katedru fyziky – oblast fyziky vysokoteplotního plazmatu

Pracoviště Katedra fyziky
Platí do 14. 12. 2022

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro katedru fyziky – oblast fyziky vysokoteplotního plazmatu – 1 místo

Kvalifikační předpoklady:

  • VŠ vzdělání v oblasti techniky nebo přírodních věd (Ing., Mgr.), vědecký titul Ph.D.
  • zkušenosti s výukou na VŠ a výzkumem v týmu
  • kvalitní vědecký profil a aktivní publikační činnost v oboru fyziky plazmatu
  • dobré komunikační schopnosti v češtině a angličtině
  • zkušenosti se silnoproudou impulzní elektronikou a zahraniční praxe výhodou.

Nabízíme:

  • otevřené tvůrčí prostředí na katedře, možnost spolupráce se zkušenými kolegy
  • zapojení do vědeckého výzkumu a týmové práce
  • zapojení do výuky fyzikálních předmětů katedry, vedení nadaných studentů
  • dobré mzdové ohodnocení odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků
  • flexibilní pracovní podmínky, 8 týdnů dovolené a další zaměstnanecké výhody ČVUT

Předpokládaný nástup dle dohody, nejlépe 1.1.2023. Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti je nutno doručit do 14.12.2022 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na email: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

Za stránku zodpovídá: Ing. Kateřina Dřímalová