Kariéra

Odborný asistent/asistentka pro katedru elektrotechnologie se zaměřením na materiály v elektrotechnice, bateriové systémy, 3D tisk, fotovoltaiku

Pracoviště Katedra elektrotechnologie
Platí do 19. 1. 2023

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – odborného asistenta/asistentky pro katedru elektrotechnologie – se zaměřením na materiály v elektrotechnice, bateriové systémy, 3D tisk, fotovoltaiku - 1 místo

Kvalifikační předpoklady:

  • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) příslušného směru, vědecký titul Ph.D. technického zaměření
  • způsobilost pro pedagogickou a vědeckou práci
  • publikační činnost
  • znalost AJ
  • zahraniční praxe
  • praktické zkušenosti výhodou.

Nabízíme:

  • práci v zajímavém kolektivu mladých vědeckých a pedagogických pracovníků na stabilizované katedře ČVUT-FEL
  • vysokou míru samostatnosti a možnost spoluvytvářet znalostní profily budoucích absolventů
  • mzdové podmínky odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky získávání grantových prostředků.

Předpokládaný nástup dle dohody. Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti je nutno doručit do 19. 1. 2023 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na email: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

Za stránku zodpovídá: Ing. Kateřina Dřímalová