Kariéra

Vědecký pracovník/-ce podílející se na pedagogické činnosti pro katedru fyziky

Pracoviště Katedra fyziky
Platí do 20. 7. 2023

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na funkční místo vědecký pracovník/-ce podílející se na pedagogické činnosti pro katedru fyziky - oblast mikroskopie – 1 místo

Požadované kvalifikační předpoklady:

  • VŠ vzdělání v oblasti techniky nebo přírodních věd (Ing., Mgr.), vědecký titul Ph.D.
  • zkušenosti s výzkumem v týmu a s výukou na VŠ
  • kvalitní vědecký profil a aktivní publikační činnost v oboru mikroskopie
  • dobré komunikační schopnosti v češtině a angličtině
  • zkušenosti s mikroskopií atomárních sil na molekulách a polovodičích výhodou.

Nabízíme:

  • otevřené tvůrčí prostředí na katedře, možnost spolupráce se zkušenými kolegy
  • zapojení do vědeckého výzkumu a týmové práce
  • zapojení do výuky fyzikálních předmětů katedry, vedení nadaných studentů
  • dobré mzdové ohodnocení, odpovídající výkonu v oblasti vědecké práce, pedagogiky a získávání grantových prostředků
  • flexibilní pracovní podmínky, 8 týdnů dovolené a další zaměstnanecké výhody na ČVUT.

Předpokládaný nástup dle dohody. Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti je nutno doručit do 20.7.2023 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na email: drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“.

Za stránku zodpovídá: Ing. Kateřina Dřímalová