Lidé

Oleg Fetisov, Ph.D.

Pracoviště

  • Spolupracovník Oddělení vnějších vztahů - PR
  • Zaměstnanec Sekretariát děkana a tajemníka

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk