Lidé

prof. Ing. Ivan Zemánek, CSc.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk