Lidé

prof. Ing. Ivan Zemánek, CSc.

Archiv PhD studentů

Ing. Ivana Nová, Ph.D.

Katedra elektrických pohonů a trakce

Matematické modelování hystereze a jeho využití při měření otevřených vzorků magneticky měkkých materiálů

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk